เรามาลองติดตั้ง Docker CE บน Ubuntu Server 19.04 64-bits กันครับ เริ่มกันเลยครับ

Install Docker CE

สำหรับการติดตั้งผ่านทาง Repository ของ Official Ubuntu อาจจะทำให้ Docker CE ไม่ใช่ version ล่าสุด สำหรับบทความนี้เราจะติดตั้ง Docker CE ผ่านทาง Repository ของ Official Docker กันนะครับ

1. เริ่มจากการเพิ่ม GPG Key Repository ของ Official Docker

2. จากนั้นก็ทำการเพิ่ม Repository ของ Official Docker ไปที่ APT source-list บน Ubuntu Server 19.04 ดังนี้

3. แล้วก็ลองทำการติดตั้ง Docker CE ดังนี้

ฮั่นแน่ๆๆ ชอบติดตั้งไม่ได้หรอ?
ลองดู apt cache ดิ มี Package สำหรับติดตั้งไหม?

เรียบร้อยครับ ไม่มี!!!!
จะเห็นได้ว่า ตอนที่ผมทำการพยายามติดตั้ง Docker CE บน Ubuntu Server 19.04 อยู่นี้ Package ที่เป็น Stable หรือ Edge เนี้ย ยังไม่ Release ครับ งั้นเพิ่มคำว่า test เข้าไปใน Repository อีกทีครับ คำสั่งดังนี้

4. จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า เราอาจจะต้องใช้ Package ที่เป็น test version นะครับ จากนั้นก็ลงคาถาได้เลยครับ

5. หลังจากทำการติดตั้ง Docker CE เสร็จแล้ว ลองทำการตรวจสอบ version ดูครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับวิธีการติดตั้ง

Run Docker Command without Sudo

โดยปกติแล้วในการเรียกใช้งานคำสั่ง docker จะต้องใช้สิทธิ์ของ root จากข้างต้น ซึ่งจริงๆ เราสามารถกำหนดให้ user ปกติ สามารถเรียกใช้คำสั่ง docker โดยไม่ต้องขอ สิทธิ์ของ root ด้วยคำสั่ง sudo ก็ได้ครับ

ทำได้โดยการเพิ่ม user คนนั้น เข้าไปอยู่ใน group ชื่อ docker นั้นเอง ซึ่ง group ชื่อ docker ถูกสร้างมาในขั้นตอนติดตั้ง Docker CE จากข้างต้น แล้วครับ โดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo usermod -aG docker <ชื่อของ User>

เริ่มทำกันเลยครับ

1. ทำการสร้าง User ใหม่

2. ทำการเพิ่ม User ใหม่ เข้าไปอยู่ในกลุ่ม docker

3. ทดลอง Run Docker บน User ใหม่ โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง sudo นำหน้าครับ

ถึงตรงนี้ ถือว่าเรียบร้อยครับ สำหรับการติดตั้งและการสร้างผู้ใช้สำหรับการใช้งาน docker แบบง่ายๆ หวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดได้บ้างนะครับ ^^

Facebook Comments
How To Install Docker-CE on Ubuntu Server 19.04 64-bit
Tagged on: