บทความจะเป็นวิธีการติดตั้งและตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ บน Ubuntu Server 19.04 64 bit สำหรับ version นี้ไม่ได้เป็น Long-Term Support (LTS) เหมือนกับ 18.04, 16.04 และ 14.04 LTS นั้นเอง

  1. ให้ทำการ Download Image ของ Ubuntu Server 19.04 ตามลิ้งข้างล่างนี้
    http://releases.ubuntu.com/19.04/ubuntu-19.04-live-server-amd64.iso
  2. เสร็จแล้วก็ทำการ Burn ลง CD หรือ USB เพื่อเตรียมทำการติดตั้ง หลังจากใส่ CD หรือ USB เพื่อ Boot ทำการติดตั้ง Ubuntu 19.04 แล้ว ให้เลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งเป็น English ดังรูป

3. ให้เลือกเมนู Install Ubuntu Server

4. ให้เลือกเป็น English

5. ให้เลือก other

6. เลือกเป็น Asia

7. เลือกเป็น Thailand

8. เลือกเป็น United States – en_US.UTF-8

9. เลือกเป็น <No>

10. เลือกเป็น Thai

11. เลือกเป็น Thai

12. เลือก Key ในการเปลี่ยนภาษาเป็น Alt + Shift (อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับ)

13. ให้ตั้ง Hostname ของ Server ครับ

14. ระบบจะให้ใส่ชื่อเต็มของ user ใหม่ เพื่อใช้แทน root

15. ให้ใส่ username ของบัญชีที่จะสร้างใหม่

16. ให้ทำการสร้างรหัสผ่านให้กับ user ที่สร้างใหม่ (จะให้กรอกรหัส 2 ครั้ง)

17. ระบบจะถาม หรือให้การตั้งค่า Time Zone ของเครื่อง Server ให้ตอบ <Yes> ไป เพราะว่า TimeZone ของไทยจะเป็น Asia/Bangkok ถูกต้อวแล้ว

18. ตั้งค่าการแบ่ง Partition Disks ของ Server ให้เลือกให้ระบบทำการตั้งค่า Disk ให้เป็น LVM ให้อัตโนมัติ โดยเลือก Guided – use entire disk and set up LVM.

19. จากนั้นเลือก HDD ที่เราต้องการติดตั้ง Ubuntu 19.04 ไว้

20. ให้เลือก <Yes>

21. ให้เลือก <Continue>

22. เลือก <Yes>

จากนั้นระบบจะทำการตั้งค่าต่างๆ และเริ่มการติดตั้ง Ubuntu 19.04

23. ระบบจะถามการตั้งค่า HTTP Proxy เพื่อใช้ Server ของเราออก Internet ผ่าน Proxy ได้ในกรณีที่ Server ต้องการออก Internet กรณีนี้ ถ้าเราออก Internet โดยไม่ผ่าน Proxy ก็ไม่ต้องใส่อะไร ให้เลือก <Continues> ได้เลย

24. เลือกเป็น No automatic update เพราะการ Upgrade ระบบที่เป็น Server เราควรทำแบบ Manual ดีที่สุดครับ ไม่ควรให้มัน Upgrade ให้เองเป็น Automatic

25. เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง จะเลือกหรือไม่ก็ได้ครับ (ผมเลือกให้ติดตั้ง OpenSSH Server ไปเลย) จากนั้นก็เลือก <Continue>

26. ให้ทำการติดตั้ง GRUB Boot Loader บน Hard Disk ไปด้วยให้เลือก <Yes>

27. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ก็เลือก <Continue>

หลังจากนั้นระบบจะทำการ Reboot เครื่อง Server ขึ้นมาใหม่ ลองทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ดูครับ

สำหรับการติดตั้ง Ubuntu 19.04 ถึงตรงนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

Facebook Comments
How To Installation Ubuntu Server 19.04 64bit
Tagged on: