ก่อนหน้านี้เราได้ติดตั้ง Ubuntu Server 19.04 เรียบร้อย
How To Installation Ubuntu Server 19.04 64bit

เราจะมาทำการตั้งค่าต่างๆ ให้กับ Ubuntu Server 19.04 กันครับ

1. Enable User root
เนื่องจากเริ่มต้น root บน Ubuntu Server 19.04 ไม่กำหนด password ไว้ แต่เราสามารถใช้สิทธิ์ของ root ผ่านคำสั่ง sudo ได้จาก Account ที่เราเพิ่มใหม่ตอนติดตั้งก่อนหน้านี้ โดยใช้คำสั่งดังนี้

2. Network Settings
สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายบน Ubuntu 19.04 จะดำเนินการผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Netplan การตั้งค่าจะเป็นรูปแบบ YMAL (อ่านว่า แยม-มอล) ไฟล์ครับ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นการกำหนดค่าต่างๆ ผ่านทาง DHCP ดังนี้ครับ

ถ้าต้องการกำหนดเป็น static IP Address เราสามารถทำได้ดังนี้

ศึกษาเพิ่มเติมการตั้งค่าได้จาก https://netplan.io/examples

คำสั่งสำหรับการปิดการทำงานของ IPv6 Address ดังนี้

3. Hostname Settting
วิธีการตั้งชื่อเครื่อง (Hostname) ดังนี้

4. Update and Upgrade Package
หลังจากที่ตั้งค่าต่างๆ ข้างต้นแล้วและเครื่อง Ubuntu Server ของเราสามารถใช้งาน Internet ได้แล้ว เราจะมาทำการ Update และ Upgrade Package บน Ubuntu Server กันครับ

5. Timezone Setting
เป็นการตั้งค่า Timezone ให้กับ Ubuntu Server ของเราครับ

6. NTP Setting
วิธีการติดตั้ง NTP Services และตั้งค่าการ Sync Time ดังนี้

เรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นต่างๆ บน Ubuntu Server 19.04 ครับ

Facebook Comments
How to Initial Configuration Ubuntu Server 19.04
Tagged on: