จากบทความ How To Installation Ubuntu Server 18.04 LTS 64bit เป็นการติดตั้ง Ubuntu Server 18.04 LTS เบื้องต้นนั้น ในบทความนี้เราจะเริ่มทำการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ในการใช้งานครับ

 

1.  Enable User root

เนื่องจากค่าเริ่มต้นของ root บน Ubuntu จะโดนปิดโดยการไม่กำหนด password ไว้ แต่เราสามารถใช้สิทธิ์ของ root ผ่านคำสั่ง sudo ได้จาก Account ที่เราเพิ่มใหม่ตอนติดตั้งก่อนหน้านี้

ถ้าต้องการเปิด root บน Ubuntu ด้วยคำสั่งดังนี้

 

2. Network Settings

สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายบน Ubuntu 18.04 จะดำเนินการผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Netplan โดยการตั้งค่าจะเป็นรูปแบบ YMAL ไฟล์ ศึกษาเพิ่มเติม https://netplan.io/ ได้เลยนะครับ

วิธีการ Static IP Address บน Ubuntu 18.04 มีดังนี้ครับ

คำสั่งสำหรับการปิดการทำงานของ IPv6 Address ดังนี้

 

3. Timezone Setting

เป็นการตั้งค่า Timezone ให้ถูกต้องครับ

 

4. Hostname Settting

วิธีการตั้งค่าชื่อเครื่อง (Hostname) ดังนี้

 

5. NTP Setting

วิธีการติดตั้ง NTP Services และการกำหนด Sync Time ดังนี้

เสร็จเรียบร้อยสำหรับตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ เบื้องต้นบน Ubuntu 18.04 ครับผม

Facebook Comments
How to Initial Configuration Ubuntu Server 18.04 LTS
Tagged on: