บทความนี้เราจะมาติดตั้ง PHP 7.x บน CentOS กันนะครับ โดยปกติ default package จะยังเป็น version  5.x อยู่ครับ ซึ่งสำหรับบาง Application ที่ต้องการ PHP 7.x ครับ  งั้นมาเริ่มกันเลย

1. ทำการเพิ่ม Repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) on CentOS version

สำหรับ CentOS version 6.x

สำหรับ CentOS version 7.x

2. ติดตั้ง yum-utils เพิ่มเติมเพื่อใช้งานคำสั่ง yum-config-manager  ดังนี้ครับ

3. ทำการติดตั้ง php 7.x ด้วยคำสั่งนี้ครับ

4. ลองตรวจสอบ version ของ php ดังรูปครับ

เรียบร้อยครับ

Facebook Comments
How To Install PHP 7.x on CentOS 6 and 7
Tagged on: