มาถึงบทความที่เราจะมา Launch Instance ด้วย Ubuntu Image กันแล้วนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับ

1. ให้ทำการ Login Dashboard (Horizon) แล้วไปที่เมนู Project > Compute > Instances และเลือกปุ่ม Launch Instance ดังรูป

2. ตั้งชื่อ Instance ในช่อง Instance Name

3. ทำการเลือก Source ตัว Image เป็น ubuntu16.04 สำหรับการสร้าง Image จากบทความหน้านี้ครับ
บทความ How To Create Images in OpenStack Ocata on CentOS 7

4. เลือก Flavors ชื่อ m2.tiny สำหรับ Instance ดังรูป โดยบทความก่อนหน้าเราจะได้สร้าง Flavors ไว้แล้วครับ
บทความ How To Create Flavors with Horizon on OpenStack Ocata

5. ในส่วนของ Networks ให้เลือกชื่อ Private_Network เพื่อให้ Instance เราเชื่อมต่อกับ Private Network ที่ได้สร้างไว้จากบทความ How To Create Network (Neutron) with Horizon on OpenStack Ocata

6. สำหรับ Security Groups นั้นเลือกเป็น web-sec01 ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ บทความ  How To Create Security Groups with Horizon on OpenStack Ocata

7. เลือก Key Pair ที่ได้สร้างไว้สำหรับ Instance ครับ จากบทความ How To Generating Key Pairs in Horizon on OpenStack Ocata จากนั้นเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Launch Instance เพื่อสร้าง Instance ได้เลยครับ

8. เสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามี Instance01 แสดงสถานะ Build โดยระบบจะจัดสร้างตามข้อมูลที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ครับ

9. เมื่อตัว Instance เสร็จแล้วจะเห็น Status เป็น Active และ Power Stat เป็น Running ดังรูปครับ

10. จากนั้นเราทำการเลือกไปที่ Console ดังรูป

11. เมื่อ Instance01 ที่สร้าง Boot เสร็จแล้วก็จะได้หน้า Login Screen ที่เราคุ้นเคยครับ

12.  ถ้าลองเข้าไปดูในเมนู Project > Network > Network Topology > Graph จะเห็นว่า Instance01 ที่สร้างได้มีการเชื่อมต่อกับ Private_Network  แล้วดังรูปครับ

ตอนนี้เราได้ทำการ Launch Instance01 ขึ้นมาพร้อมกันเชื่อมต่อ Networking เรียบร้อยครับ

Facebook Comments
How To Launch Ubuntu Instance on OpenStack Ocata with Horizon
Tagged on: