บทความนี้ เป็นวิธีการสร้าง Key Pairs ไว้สำหรับใช้งานกับ Instances ที่เราจะสร้างผ่านทาง Dashboard (Horizon) ครับ ซึ่งการเข้าใช้งาน Instance ผ่านทาง Remote SSH ด้วยการ Key Authentication เหมือนกับตัวอย่างบทความนี้ครับ

How to Configure PuTTY Key Authentication Connect To OpenSSH on CentOS 7

1. ทำการ Login เข้าไปที่เมนู Project > Compute > Key Pairs จากนั้นก็เลือก +Create Key Pair ดูรูป

2.  กำหนดชื่อ Key Pair และ Create Key Pair

3.  หลังจาก Download Key Pair ไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการ SSH Remote

4.  เราก็จะได้ Key Pairs เพื่อใช้สำหรับ Instance ที่สร้างแล้วครับ

 

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย รอการทำไปใช้ต่อไป

 

Facebook Comments
How To Generating Key Pairs in Horizon on OpenStack Ocata
Tagged on: