บทคามนี้เราจะใช้ PuTTYgen สร้าง Key แล้ว นำไปเพิ่มบน Key Pairs บน Horizon ครับ

1. ทำการสร้าง Key Pairs โดยใช้ โปรแกรม PuTTYgen จากนั้นกดปุ่ม Generate และกด Save private key เก็บไว้บนเครื่องครับ ดังรูป

2. เสร็จแล้วก็ทำการ Copy ตัว Public Key ไว้ดังรูปครับ

3. ทำการ Login ไปที่ Dashboard (Horizon) บน OpenStack แล้วไปที่เมนู Project > Compute > Key Pairs และเลือกปุ่ม Import Key Pair ดังรูป

4. จากนั้นกำหนดชื่อที่ช่อง Key Pair Name และก็วาง Public Key จากข้อ 2  แล้วก็กด Import Key Pair ดังรูป

5. จะเห็นว่ามี Key Pairs ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาครับ

แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ

Facebook Comments
How To Generate Key with PuTTYgen and Importing Key Pairs in Horizon
Tagged on: