บทความสำหรับเราจะลองสร้าง Volume จาก Cinder ซึ่งเป็น Project ที่จัดการเกี่ยวกับ Block Storage หรือจะเรียกว่า Software Defined Block Storage  ก็ได้ครับ ในส่วนที่ทดสอบนี้ เราใช้ LVM เป็น Backend ของ Cinder นะครับ

source graphic: access.redhat.com

1.  เข้าไปที่เมนู Project > Compute > Volumes แล้วเลือกปุ่ม +Create Volume เพื่อสร้าง Volume ใหม่

2. หน้า Create Volume ให้กำหนด Volume Name และขนาด Size ของ Volume ที่จะสร้าง กรณีนี้กำหนดเป็น 10 GB ดังรูป

3. จะเห็นว่า Volume ชื่อ DATA01 มีสถานะ Available ดังรูป

4.  เลือก Edit Volume และกดปุุ่ม Manage Attachments ดังรูป

5. เลือก Attach to Instance เป็น Instance01 ที่เราต้องการเพิ่ม Disk แล้วกดปุ่ม Attach Volume ดังรูป

6.  เราจะเห็นว่า DATA01 ที่สร้างได้ Attached To: ไปที่ /dev/vdb ไปที่ Instance01 ครับ

ลองเข้าไปที่ Instance แล้ว fdisk -l ดูจะเห็น Disk ใหม่

และลองทดสอบเข้าไปที่ Storage Node จะเห็นว่ามีการสร้าง lvm เช่นกันครับ

เรียบร้อยแล้วครับ

 

Facebook Comments
How To Creating and attach a volume (Block Storage) to Instance with Dashboard (Horizon)
Tagged on: