ในบทความนี้จะเป็นวิธีการ Convert ไฟล์จาก .pem ไปเป็น .ppk เพื่อใช้กับ PuTTY ครับ

1.  ทำการเปิดโปรแกรม PuTTY Key Generator ขึ้นมาครับ จากนั้นเลือกปุ่ม Load เพื่อโหลดไฟล์  .pem ดังรูป

2.  เลือกไฟล์ Private Key ที่ต้องการ Convert และกดปุ่ม Open ดังรูปครับ

3. จากนั้นทำการ Save Private Key ไฟล์ โดยโปรแกรมจะให้ Save เป็นไฟล์ .ppk ดังรูป

4. เราจะได้ไฟล์ *.ppk ดังรูป

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย สามารถนำไปใช้กับ PuTTY ในการ Key Authentication สำหรับการเข้าไปใช้งานเครื่องของเราครับ

Facebook Comments
How To Converting .pem to .ppk file with PuTTYgen on Windows
Tagged on: