สำหรับบทความนี้ เราจะทำมาสร้าง Network บน OpenStack ผ่านทาง Dashboard (Horizon) ซึ่งในส่วนของ Project ที่จัดการในส่วนของ Network มีชื่อเรียกว่า “OpenStack Neutron” ครับ

OpenStack Neutron is an SDN networking project focused on delivering networking-as-a-service (NaaS) in virtual compute environments.

ถ้าอ่านคำอธิบายว่า OpenStack Neutron ดูแล้วจะรู้ว่า Neutron เป็นตัว Controller ในส่วนบริบทของ SDN (Software Define Networking) ซึ่งในส่วนของ PackStack เองตอนที่เราติดตั้งนั้นจะใช้ OvS (Open vSwitch) Project เป็น NFV (Network Function Virtualization) ในส่วนของ L2 Agent ครับ

อ่านเนื้อหาแล้วปวดหัว งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

1. ทำการ Login เข้าไปที่ Dashboard (Horizon) แล้วไปที่เมนู Project > Network > Network Topology > Graph จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำการสร้าง External Network กับสร้าง Virtual Router ชื่อ Router1 ไว้แล้วครับ
How To Install OpenStack All-in-one with Packstack on CentOS 7

2. จากนั้นเลือกเมนู Networks และเลือกปุ่ม +Create Network เพื่อทำการสร้าง Network ใหม่ ดังรูป

3. แท็บ Network ให้กำหนดชื่อ Network Name ดังรูป

4. แท็บ Subnet ให้กำหนดดังนี้

Subnet Name คือกำหนดชื่อของ Subnet

Network Address คือการกำหนด Network ID

IP Version คือกำหนดว่าสร้างเป็น IPv4 หรือ IPv6

Gateway IP คือกำหนดว่า IP Address ใดเป็น Gateway สำหรับ Subnet

5. แท็บ Subnet Details กำหนดค่าดังนี้

Enable DHCP คือการเลือกให้แจก IP Address ด้วย DHCP Services

Allocation Pools คือการกำหนด Range IP Address ที่จะแจก

DNS Name Servers คือการกำหนด Name Servers ที่จะแจก

Host Routes คือการกำหนด Static Route ให้กับ Host

6. หลังจากกดปุ่ม Create จะได้ Network ที่เราสร้างขึ้นใหม่ดังรูป

7. เสร็จแล้วเราจะทำการเชื่อมต่อ Router1 เข้าไปยัง Network ที่เราสร้างขึ้่นใหม่ข้างต้น โดยไปที่เมนู Routers แล้วเลือกที่ชื่อ Router1 ดังรูป

8. เลือกปุ่ม +Add Interface ดังรูป

9. จากนั้นก็เลือก Subnet ที่ต้องการเพิ่มบน Interface ของ Router1 และกำหนด IP Address บน Interface ดังรูป เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Submit

10. เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าบน Interfaces ของ Router1 มี Subnet เพิ่มเข้ามาใหม่และ Status เป็น Active ดังรูป

11.  ลองเข้าไปดูที่เมนู Network Topology อีกครั้งจะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับ

สำหรับเนื้อหาก็คงประมาณนี้ครับ เอาแบบง่ายๆ ก่อนครับ

Facebook Comments
How To Create Network (Neutron) with Horizon on OpenStack Ocata
Tagged on: