ปัญหาที่เจอ ตอน Boot OS Ubuntu 16.04 แล้วมันติดตรง Network ต้องรอตั้ง 5 นาที โดยจะขึ้น Message ว่า
“A start job is running for raise network interfaces (5 mins 2 sec)”

ลองๆ หาดูว่าแล้วเราสามารถกำหนดให้ระยะเวลาน้อยลงจาก 5 นาที เป็น 15 วินาที ได้ดังนี้ครับ

ข้างต้นเป็นไฟล์ Link ไปที่ /lib/systemd/system/networking.service นะครับ

อ้างอิงจาก
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2323253
https://askubuntu.com/questions/841112/very-slow-boot-time-ubuntu-a-start-job-is-running-for-raise-network-interfaces

 

Facebook Comments
How to Fixed “A start job is running for raise network interfaces” on Ubuntu
Tagged on: