ในส่วนของ Dashboard บน OpenStack จะชื่อ Project ว่า “Horizon” โดยในส่วนบทความนี้ผมจะสิ่งที่น่าสนใจอยู่คือ ใน Release ก่อนหน้าของ Horizon จะมีการเปิดให้ Upload Image ผ่าน URL ได้ แต่มาตอนนี้ได้ปิดไว้ให้ Upload ผ่าน File บนเครื่องเราขึ้นไปเท่านั้น

สำหรับบทความนี้เราจะมาแก้ Configuration เพื่อให้สามารถ Upload Image ผ่าน URL กันนะครับ

1. แก้ไฟล์ local_settings.py ของ Horizon ดังนี้

2. แก้ไขไฟล์ glance-api.conf ของ Glance ดังนี้

3. จากนั้นก็ทำการ Restart httpd และ glance-api services ดังนี้

4. ลองเข้าไปดูที่ Dashboard (Horizon) ที่เมนู Project > Compute > Images กดปุ่ม +Create Image ดังรูป

จะเห็นว่าในส่วนของ Source Type เราสามารถที่จะ Upload image ผ่าน URL ได้แล้ว

แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://bugs.launchpad.net/horizon/+bug/1630833

Facebook Comments
How To URL Upload Image in Dashboard (Horizon) on OpenStack Ocata
Tagged on: