สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดบริการ SSL (HTTPS) บน  Apache หรือ httpd บน CentOS 7  กันนะครับ

ก่อนจะทำการติดตั้ง SSL บน Apache ต้องติดตั้ง Apache ซะก่อน ซึ่งจะอ้างอิงจากบทความด้านล่างนี้นะครับ

How To Install Apache PHP MySQL phpMyAdmin On CentOS 7 (LAMP)

1.  เมื่อติดตั้ง Apache เสร็จ ก็ทำการติดตั้ง mod_ssl และสร้างโฟเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ certificate ดังนี้ครับ

2.  จากนั้นทำการ Generate Private key และ Cert key ดังนี้ (กรณีนี้เป็นการ Self-Signed Certification นะครับ)

3.  ทำการแก้ไขไฟล์ ssl.conf บน apache เพื่อให้ใช้ key และ cert ที่เราสร้างขึ้นมา

4. สุดท้ายก็ทำการ Restart Apache และดู listen port 80,443 ว่าเปิดแล้วหรือยังครับ

เสร็จแล้วก็ลองทดสอบโดยการเรียก https ผ่าน web browser ดูครับ

เอาแบบง่ายๆ เท่านี้ก่อนนะครับ

Facebook Comments
How To Create and Configure an SSL Certificate Apache on CentOS 7 (self-signed certificate)
Tagged on: