วันนี้เจอปัญหาว่าใช้ vSphere Client ทำการ Import OVA ไฟล์ไปบน VMware ESXi แล้วมีข้อความว่า

Error Message: ” Failed to deploy OVF package: A general system error occurred: vim.fault.FileNoFound “.

 

ถามอากรูแล้ว?

สรุปปัญหาคือ  ตอนที่เรา Export OVA ไฟล์มาไว้ที่เครื่องนั้น เราจำเป็นต้องเอา CD Mount ISO ไฟล์ออกด้วย ไม่อย่างนั้น ตอน Import OVA เข้าไปจะมีข้อความแจ้งว่าไม่เจอไฟล์ ครับ

 

อันนี้ ลืมจริงๆ ครับ….

Facebook Comments
ERROR vSphere client Import OVA fails with Message “vim.fault.FileNotFound” to VMware ESXi
Tagged on: