บทความนี้ เป็นการปิด SELinux (Security-Enhanced Linux) บน CentOS 7 นะครับ

1. กรณีที่เราต้องการ ปิด SELinux ชั่วคราวเพื่อทดสอบอะไรบ้างอย่าง จะใช้คำสั่ง แต่ Reboot แล้วจะกลับมา Enforce policy เหมือนเดิมนะ

หรือใช้คำสั่ง

และ

แทนก็ได้นะครับ

2. สำหรับการปิดแบบถาวรหรือ Permanently เลย  ต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์ config ของ SELinux ดังนี้ครับ

ลองตรวจสอบดู

จากนั้นก็ทำการ Reboot Server ครับ และเมื่อเสร็จแล้วก็ตรวจสอบสถานะของ SELinux ครับ

 

เรียบร้อยแล้วครับ

 

 

Facebook Comments
How To Disable SELinux on CentOS 7
Tagged on: