การเพิ่ม Static Route บน Microsoft Windows แบบง่ายๆ

1. เปิด Command Prompt โดยให้ Run As Administrator ด้วยครับ

2. ใช้คำสั่งดู Routing Table บนเครื่อง PC เรา

3. ทำการเพิ่ม Routing Entry ที่เราต้องการเข้าไป โดยใช้คำสั่ง

Syntax Format:

Example Add Routing:

สำหรับ -p คือ Permanent ครับ เมื่อใช้ parameter นี้แล้วเวลา Reboot PC หรือ Server แล้ว Static Route ที่เราเพิ่มเข้าไปจะใม่หาย   แต่ถ้าไม่ใช้ -p เวลา Reboot จะหายต้องเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับ

4. ตรวจสอบ Routing Table ในเครื่อง PC เราอีกครั้ง

5. ในการลบ Static Route ใช้คำสั่งดังนี้

Syntax Format:

Example Delete Routing:

เสร็จแล้วครับ

Facebook Comments
How To Add Static Route on Microsoft Windows
Tagged on: