เรื่องเวลาที่ตรงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ IT Environment.

Network Time Protocol (NTP) คือ เป็นโปรโตคอลที่ใช้เทียบเวลา (Sync) ระหว่างอุปกรณ์ที่ให้บริการเทียบเวลา(Time Server Sync) กับอุปกรณ์อื่นๆ (Client Time Sync) โดยใช้ UDP Protocol พอร์ต 123  เรามาเริ่มกันเลย

สำหรับ NTP ของไทย ดูรายชื่อจาก th.pool.ntp.org ได้เลยครับลอง nslookup ดูก็ได้

ส่วนมากผมจะใช้ NTP ดังนี้

ม.เกษตร    ntp.ku.ac.th

มาตรวิทยาแห่งชาติ  time1.nimt.or.th, time2.nimt.or.th, time3.nimt.or.th

CAT Telecom    ntp1.cat.net.th, ntp2.cat.net.th

*** ตัวไหนเสถียรก็พยายามใช้ตัวนั้นแหละครับ ****

1. ทำการติดตั้ง NTPD และเพิ่ม NTP Pool Server ไทยเข้าไปครับ

2. ทำการ Start NTPD บน CentOS7

3. ทำการตรวจสอบ Sync Time

เรียบร้อยแล้วครับ

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.pool.ntp.org/zone/th

 

Facebook Comments
How To Install and Configure NTP to Sync Time on CentOS 7
Tagged on: