ตอนที่เรา Power On หรือ Reload พวก Switch แล้ว มันไม่เจอ config.txt ใน flash memory แล้วนั้น ตัว Switch เองจะมี configures services บน Global configuration ให้ครับ เมื่อมันหา configuration file ไม่เจอ มันก็ร้องไห้เป็น Error Message ออกมาว่า

จากนั้น มีวิธีการแก้ไขกับ Error Message ดังนี้ครับ

เรียบร้อยครับ

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/10000-series-routers/49683-serviceconfig-error-msgs.html

 

Facebook Comments
How To Fixed %ERROR opening tftp://255.255.255.255/network-config on Cisco
Tagged on: