ในบทความนี้เป็นการตั้งค่าในส่วนของ Network และ Hostname พร้อมทั้งอื่นๆ เพื่อที่ให้สามารถออก Internet ได้บน CentOS7

1. ทำการปิด NetworkManager Services (สำหรับผม Manual Configure ง่ายสุดเลยแนะนำให้ปิดไป)

2. ตั้งค่า Hostname

3. วิธีการกำหนดค่าต่างๆ ของ Network Interface ให้รับ Network Configuration จาก DHCP Server ดังนี้

ก่อนอื่นเข้าไปดูไฟล์ Network Configuration กันก่อนครับ ตาม path ข้างล่าง

ข้างต้นจะมีที่ต้องสนใจคือ

  • BOOTPROTO=dhcp  คือกำหนดให้ทำการรับค่า Network Configuration จาก DHCP Server
  • DEVICE=ens160        คืออ้างอิงชื่อของ Network Card
  • ONBOOT=yes             คือกำหนดให้ Network Interface นี้ทำการเปิดใช้งานตอนสั่ง Script Start Network

จากนั้นลองดู IP Address บน CentOS7 และทดสอบ Ping ไปที่ 8.8.8.8 ดูว่าสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้

4. วิธีการกำหนดค่าต่างๆ ของ Network Interface ให้เป็น Static Network Configuration  ดังนี้

ข้างต้น คืออะไรบ้างน้อนิ ?

  • BOOTPROTO=static     คือการเลือกกำหนด Static Network Configuration
  • IPADDR=172.25.1.146  คือการกำหนด IP Address ให้กับ CentOS7
  • PREFIX=24                      คือการกำหนด 24 bits หน้าเป็น Prefix หรือมองว่าเป็น /24 ก็ได้ครับ
  • GATEWAY=172.25.1.2  คือการกำหนด Default Gateway ให้กับ CentOS7
  • ONBOOT=yes             คือกำหนดให้ Network Interface นี้ทำการเปิดใช้งานตอนสั่ง Script Start Network

เสร็จแล้วก็ทำการ Restart Network ของ CentOS7 ดังนี้

จากนั้นลองดู IP Address บน CentOS7 และทดสอบ Ping ไปที่ 8.8.8.8 ดูว่าสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เหมือนข้างต้น

5. ทำการกำหนด DNS Configuration สำหรับ CentOS7

ตอนนี้ CentOS7  กำหนด IP Address พร้อมออก Internet ได้แล้วครับ…..

Facebook Comments
How To Configure Network Interfaces on CentOS7
Tagged on: