บทความนี้เราจะมาติดตั้ง Web Server แบบง่ายๆ ด้วยคำที่คุ้นหู คือ LAMP (หลอดไฟๆๆๆๆๆ) เริ่มกันเลย

   L ตัวแรกคือ Linux , A คือ Apache หรือ httpd, M คือ MySQL หรือ MariaDB สุดท้าย P คือ PHP ครับ

0. ทำการ Update Package list จาก Repository ก่อนแล้วกันครับ

 

1. ทำการติดตั้ง HTTP Server ด้วย httpd package และคำสั่งให้เปิด Service ดังนี้

ตรวจสอบ httpd services

ทดสอบการใช้งานโดยเปิด Web Browser แล้วพิมพ์ช่อง URL เป็น http://IP-Address-Server

 

2. ติดตั้ง SQL Server และ Configuration ด้วย MariaDB ใช้คำสั่งดังนี้

ทำการ Secure Installation ของ Mariadb ใช้คำสั่งดังนี้

ตรวจสอบ MySQL services

ทดสอบการใช้งาน MySQL services

 

3. ติดตั้ง PHP Package ดังนี้

ตรวจสอบ PHP version

ทำการแก้ไข Timezone เป็น “Asia/Bangkok” บน PHP Configuration ไฟล์ php.ini ตามข้างล่าง

จากนั้นทำการ Restart  httpd อีกครั้ง เพื่อ Reload Configure ข้างต้น

ทดสอบการใช้งาน PHP บน httpd

จากนั้นให้เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ช่อง URL เป็น http://IP-Address-Server:8080

ถ้าเปิดเว็บได้แบบนี้ ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของ PHP จากนั้นก็ดำเนิน Ctrl+C และลบ Folder web ทิ้งได้เลยครับ

 

4. ติดตั้ง PhpMyAdmin ดังนี้

ทำการแก้ไขไฟล์ phpMyAdmin.conf ที่ Apache ดังนี้

Require ip 172.25.1.0/24 คือ Network Address ที่เราให้สามารถเข้าใช้งาน PhpMyAdmin ได้ครับ

เมื่อ Configure เสร็จข้างต้นก็อันเชิญ Restart  ตัว httpd ได้เลยครับ

จากนั้นให้เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ช่อง URL เป็น http://IP-Address-Server/phpmyadmin และทำการทดสอบ Login ด้วย root และรหัสที่ได้ตั้งไว้ในข้อ 2 ดังนี้

ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ขอจบแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะยาวไปครับ

Facebook Comments
How To Install Apache PHP MySQL phpMyAdmin On CentOS 7 (LAMP)
Tagged on: